Rezerwacja online

Przyjazd:
29 Maj
2023
Wyjazd:
30 Maj
2023
już od 155 zł /noc
Sprawdź dostępność

Obowiązek informacyjny

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW HOTELU

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bachleda Hotel Zakopane Sp. z o.o  z siedzibą
  w Zakopanem, ul.  Tetmajera 16, 34-500 Zakopane dalej zwany „Administrator”.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
 3. Informujemy, iż Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora; dochodzenia roszczeń
  z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na Administratorze.
 4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO[1], art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.
 5. Podanie danych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym ( wystawienie faktury VAT). Brak podania danych spowoduje niemożność zrealizowania usługi. Dodatkowo, po wyrażeniu zgody przez gościa, jego dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w zakresie udzielonej zgody.
 6. Będziemy przetwarzać Twoje dane nie  dłużej niż to konieczne.

a) dane będą przetwarzane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej;

b ) na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

c) jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym
w postępowaniach windykacyjnych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

d) jeżeli wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych czy to do celów marketingowych
i w wielu innych wypadkach kiedy o tą zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania zgody.

 1. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub powierzone na podstawie umowy następującym kategoriom odbiorców:

a) firmom transportowym i taksówkarzom w przypadku zamówienia dla gości transportu lub przesyłki kurierskiej;

b) firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;

c) firmom świadczącym obsługę księgową;

d) firmom świadczącym obsługę prawną;

e) firmom obsługującym system recepcyjny;

f) firmom obsługującym newsletter;

g) firmom obsługującym system rezerwacji;

h) firmom świadczącym usługę ochrony osób i mienia;

i) firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu oraz biurom podróży.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:

a) dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,

b) ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,

c) ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING

W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych zarejestrowanych przez kamery systemy jest Bachleda Hotel Zakopane Sp. z o.o  z siedzibą w Zakopanem, ul.  Tetmajera 16, 34-500 Zakopane dalej zwany „Administrator”.
 2. Celem monitoringu jest  zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hotelu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W stosunku do pracowników hotelu celem będzie zapewnienia bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności będzie to firma informatyczna.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 30 dni
  od nagrania, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie obowiązującego prawa – przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawnych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo dostępu do swoich danych osobowych.
 7. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

[1] RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zapisz się na newsletter

Zostaw nam swojego maila, będziesz mógł uzyskać jako jeden z pierwszych najświeższe informacje o naszych promocjach i najciekawszych ofertach

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij